{ Blogazine }
PROFILE

一個要應付兩隻小魔怪‧鍾意飲飲食食‧閒時四圍遊‧又貪靚的在職媽媽 如果想聯絡我可電郵到 ester_cheung@hotmail.com


總查看: 2,158,316
32 FANS
More

【hea 遊。濟洲島】濟洲市食記 ♥ 豬肉拼盤。鹵豬腳。豬肉湯麵 @三無麵館


查看: 986|評論:

2020-7-24 23:49

摘要: 【2019 年 8 月。韓國 濟洲島】旅館位於蓮洞商圈,附近有很多食店玩了成日返酒店放下戰利品,休息一下才去食晚飯濟州島的黑豬肉很有名,前一晚嚐過烤黑毛豬這晚唔食烤的,食清淡點啲的 ... 豬肉拼盤、鹵豬腳、豬肉湯 ...
+ Favorite
Load more
 
NOTIFICATION